Category

Artykuły

Poręczenie w KPK

Poręczenie jest nieizolacyjnym środkiem zapobiegawczym, który ma zabezpieczyć wypełnianie przez oskarżonego (podejrzanego) obowiązków procesowych, a więc stawiennictwo na każde wezwanie organu procesowego...
Read More

Status prawny obrońcy

W literaturze przedmiotu sporną kwestią jest status obrońcy w postępowaniu karnym. Analizując poglądy doktryny, można uznać, że w tej materii skrystalizowały się...
Read More

Oskarżyciel publiczny

Status oskarżyciela publicznego przez wiele lat budził spory doktrynalne. Zastanawiano się, czy oskarżyciel publiczny jest stroną procesową, czy też przedstawicielem strony, którą...
Read More